رهگیری خرید

[email protected]

آی دی تلگرام بخش پیگیری و دریافت فایل : SUPPAYMENT

لطفا از ارسال پرسش در بخش پیگیری و دریافت فایلها خودداری قرمائید.

جهت پیگیری خرید ها یا مواجه شدن با مشکل در پرداخت اطلاعات زیر را برای ما ارسال کنید ، بدیهی است که اطلاعات محرمانه در نظرات تایید نمی شود و پاسخ آن به ایمیل کاربر ارسال می شود.

  • نوشتن نام محصول خریداری شده الزامی است
  • آدرس دقیق ایمیل موقع خرید
  • شرح دقیق مشکل